Σχετικά με τον Διαδικτυακό μας Τόπο

Αυτός ο Διαδικτυακός τόπος παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υπηρεσιών και τα τεχνικά στοιχεία για τα προϊόντα μας.

Υπάρχουν καθημερινές αναπροσαρμογές οποιωνδήποτε αλλαγών στα παλιά προϊόντα και στα παρόντα, συν τις λεπτομέρειες στα νέα προϊόντα όπως αυτά λανσάρονται /προωθούνται στην αγορά.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για Εξουσιοδοτημένα Σέρβις της DEWALT, Τεχνικές ληροφορίες, και Πολιτική Εγγυήσεων Ανακύκλωση των Χρησιμοποιημένων Εργαλείων. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ερωτήσεις ή να έρθετε σε άμεση επαφή μαζί μας.