Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν βρείτε μια ημέρα ότι το προϊόν της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πλέον, μην το ξεφορτωθείτε με τα οικιακά απόβλητα. Καταστήστε το προϊόν αυτό διαθέσιμο για απόσυρση.

Η διαφορετική συλλογή των χρησιμοποιημένων προϊόντων και της συσκευασίας επιτρέπει στα υλικά να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν πάλι. Η επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών αποτρέπει την περιβαλλοντική ρύπανση και μειώνει την απαίτηση για πρώτες ύλες.

Οι τοπικοί κανονισμοί μπορούν να ορίζουν στην ιδιαίτερη συλλογή των ηλεκτρικών προϊόντων από τα οικιακά, επί των τόπων δημοτικών αποβλήτων ή από το λιανοπωλητή όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.

Η DEWALT παρέχει τη δυνατότητα για τη συλλογή και ανακύκλωση προϊόντων DEWALT, όπως επαναφορτιζόμενα και μπαταρίες, μόλις φθάσουν στο τέλος της οικονομικά ενεργής ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτήν την υπηρεσία, παρακαλώ επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιοδήποτε από τα εξουσιοδοτημένα σέρβις DEWALT τα οποία θα συλλέξουν τα προϊόντα αυτά εξ ονόματός μας.

Πιέστε εδώ για το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις DEWALT.